English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
16 Декември 2017
Мисията

Tune-in бе създаден, за да извършва мониторинг на промените в световната търговия с облекло и текстил, да наблюдава развитието на пазарите в основните потребителски центрове и как техните промени се отразяват на производствените центрове и в частност на българските фирми. Това е видно от началните страници на сайта.

След промените през 2005 година, постепенно картата на глобалната търговия с облекло се оформи с по-ясни граници. От фабрики в различни точки на света, облеклата подхванати от видимата и невидимата ръка на маркетинга поемаха пътя към магазините на ритейлърите, за да се превърнат в модни артикули. Остана голямата битка, кой ще спечели потребителя на своя страна.

Маркетингът е безценен помощник на дизайнери и предприемачи в тази битка. Потребителят получава все повече и по-добри предложения от усъвършенствалите се брандове и ще търси най-голяма стойност за неговите пари. Фирмите, които вложат най-голяма стойност в предложенията си, ще спечелят доверието и лоялността на потребителите.

Мисията на създателя на сайта Tune-in, Роберт Александрийски, настоящ преподавател в катедра "Моден маркетинг и минджмънт" в Raffles Design Institute, Beijing, e:

 "Да бъдат изследвани най-добрите маркетинг практики и опознавани потребителите и заобикалящата ни ритейл среда, за да бъдат предвидени, планирани и реализирани успешни стъпки и постигнати устойчиви резултати от участниците в модния бизнес ."

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News